Wat is de essentie van onze onderneming?

Om veranderingen binnen een onderneming correct te dirigeren is het noodzakelijk een overzicht van de onderneming te hebben. Traditionele methoden die gebruikt worden om deze overzicht te verkrijgen, zoals Business Process Management, creeŽren over het algemeen een groot en complex netwerk van (deel)processen waardoor het uiteindelijk toch niet meer als overzicht geschikt is.

Er is behoefte aan een compleet, beknopt en duidelijk overzicht waarmee ontwikkelingen binnen de onderneming aangestuurd kunnen worden. Hiervoor moet de focus gelegd worden op zaken die inzicht geven in de ware essentie van elke onderneming: de verantwoordelijkheden en de afspraken die tussen deze verantwoordelijkheden gemaakt en nagekomen worden.

Bij het achterhalen van de essentie van een onderneming staat voor ons centraal het introduceren van deze nieuwe manier van denken. Hierdoor wordt de waarde van dit concept beter begrepen en krijgt het een plekje in de huidige en toekomstige manier van werken. Voor het verkrijgen van het implementatie-onafhankelijk overzicht (de essentie) van een onderneming maken we gebruik van de DEMO methodologie.